Osmanlıca Dersleri (Arapça ve Farsça Unsurlar) – 06-1

Facebooktwitterpinteresttumblrmail

00:25 c. Sülâsî mücerred masdarların vezinleri

Facebooktwitterpinteresttumblrmail

Konuşmacı

HAYRAT .TV
hayrat .tv

Toplam 266 videosu bulunmaktadır.