http://vimeo.com/video/92320052

00:25 c. Sülâsî mücerred masdarların vezinleri