http://vimeo.com/video/92320055

00:25 C. Mezîdün fîh masdarlar
19:00 a. İf’âl bâbı
54:31 Konu özet