http://vimeo.com/video/92491487

00:25 c. Müennes kelimelerin tasnîfi
03:17 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 1- Hakîkî müennes
06:57 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 2- Lafzî müennes
09:19 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 3- Semaî müennes
13:17 c. Müennes kelimelerin tasnîfi: 4- Husûsî bazı isimler
32:02 Konu özeti