http://vimeo.com/video/92491490

00:30 F. Arapça kelimelerde kemiyet
02:55 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 1. Müfred
04:32 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 2. Tesniye
07:52 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi’
09:30 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi’: a) sâlim cemi’ler
22:00 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi’: b) Mükesser (kırık) cemi’ler
29:48 Mükesser cemi’lerin çeşitleri: (i) Cem’u’l-kıllet (Azlık çoğulu)
39:50 Konu özeti