http://vimeo.com/video/92491489

00:25 F. Arapça kelimelerde kemiyet: 3. Cemi’: Mükesser cemi’lerin çeşitleri:
(ii) Cem’u’l-kesret (Çokluk çoğulu)
51:45: Konu özeti