http://vimeo.com/video/92499784

00:10 e. Osmanlıca’da kullanılan şekliyle Arapça ve Farsça tamlamalar arasındaki farklar
10:20 f. Şeklî tamlamalar (izâfet-i lafziye)
14:08 Genel özet