https://vimeo.com/92499785

00:25 B. Çok kullanılan bazı Fârisî ekler
02:10 B. Çok kullanılan bazı Fârisî ekler: a.Son ekler
03:10 1) -gâh … yer eki misalleri
06:10 2) -stan … yer eki misalleri
08:35 3) -âne … liyâkat, benzetme ve ilgi eki misalleri
11:03 4) -vâri … gibi eki misalleri
13:15 5) -çe … küçültme eki misalleri
15:53 6) -kâr … apıcılık, ism-i fâil eki misalleri
19:05 B. Çok kullanılan bazı Fârisî ekler: b.Ön ekler
19:45 1) Bî … olumsuzluk eki misalleri
22:15 2) Nâ … olumsuzluk eki misalleri
24:05 3) Der … içinde, -de, -da misalleri
26:55 4) Hem … aynı, -deş, -daş misalleri
28:35 5) Pür … ile dolu, çok fazla, -lı, -li misalleri
30:40 Konu özeti