http://vimeo.com/video/90738801

 

01:09 a. Harfleri yazarak tanıma (el yazısı harfleri)

Sorularınız içinwww.risaleonline.com