http://vimeo.com/video/90831446

01:20 c. Harflerin baş, orta ve sondaki durumları
17:47 d. Rakamlar
21:48 e. Kendinden sonraki harflere birleşmeyen harfler (Hurûf-ı munfasıla)
25:05 f. Türkçe’de kullanılan, ama Kur’ân elifbâsında olmayan farklı harfler
28:19 g. Osmanlıca’da farklı yazılan bazı noktalama işâretleri
31:43 Konu özeti