https://vimeo.com/9213988900:25 C. Türkçe kelimelerin imlâsı
04:35 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Se” harfi misalleri
06:45 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Ha” harfi misalleri
09:05 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Zel” harfi misalleri
14:40 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Dad” harfinin “Da” sesi misalleri
18:10 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Dad” harfinin “Za” sesi misalleri
23:25 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Zı” harfi misalleri
26:30 Türkçe asıllı kelimelerde kullanılmayan “Ayın” harfi misalleri
28:05 Konu özeti