http://vimeo.com/92220604

00:25 E. İmlâsı klişeleşmiş bazı kelimeler
02:35 a. İşâret zamirleri
06:35 b. Sayı isimleri
08:25 c. Derece sayı sıfatları ( -ncı, -nci, -ncu, -ncü )
11:30 d. Üleştirme sayı sıfatları ( -er, -ar, -şer, -şar )
14:20 e. Şahıs zamirleri
18:30 Konu özeti