http://vimeo.com/92220607

00:25 III. EKLER A. İsmin hâl ekleri
02:15 a. Yapma, yükleme eki (akkuzatif / mef’ûl-i bih) ( -ı, -i, -u, -ü) (-yı, -yi, -yu, -yü)
08:15 b. Verme, yönelme eki (datif / mef’ûl-i ileyh) ( -e, -a) (-ye, -ya )
13:35 c. Ayrılma eki (ablatif / mef’ûl-i minh) ( -den, -dan, -ten, -tan )
16:55 d. Bulunma eki (lokatif / mef’ûl-i fîh) ( -de, -da, -te, -ta )
20:35 e. İlgi eki (genitif / izâfet) ( -ın, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -nun, -nün )
30:05 f. Vasıta eki (instrumental / mef’ûl-i meah) ( -le, -la )
34:15 g. Eşitlik eki (ekvatif / edât-ı nisbet veya temyîz) ( -ce, -ca, -çe, -ça )
36:40 Konu özeti