http://vimeo.com/92228570

00:35 III. EKLER B. Mülkiyet (iyelik) ekleri
03:45 a. 1. tekil şahıs ( -m, -ım, -im, -um, -üm )
08:15 b. 2. tekil şahıs ( -n, -ın, -in, -un, -ün )
14:30 c. 3. tekil şahıs ( -ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü )
20:45 d. 1. çoğul şahıs ( -mız, -miz, -muz, -müz, -ımız, -imiz, -umuz, -ümüz )
26:45 e. 2. çoğul şahıs ( -nız, -niz, -nuz, -nüz, -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz )
30:00 f. 3. çoğul şahıs ( -ları, -leri )
31:30 Konu özeti