http://vimeo.com/92236276

00:35 III. EKLER C. Fiillerde haber kipleri (zaman ekleri) (sîga)
03:25 a. Geniş zaman eki ( -r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür )
05:00 1) Olumlu geniş zaman kipi
39:30 2) Olumsuz geniş zaman kipi
49:15 Konu özeti