http://vimeo.com/92236277

00:25 c. Gelecek zaman eki ( -yecek, -yacak, -ecek, -acak )
02:50 1) Olumlu gelecek zaman kipi
14:15 2) Olumsuz gelecek zaman kipi
19:20 d. Di’li geçmiş zaman eki ( -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü )
26:25 e. Miş’li geçmiş zaman eki ( -mış, -miş, -muş, -müş )
32:05 Konu özeti