http://vimeo.com/92307831

00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları
01:50 a. İsimden isim yapan bazı ekler
03:10 1) Yer, âlet, sıfat yapma eki ( -lık, -lik, -luk, -lük ) ( -lığı, -liği, -luğu, -lüğü )
08:15 2) Meslek eki ( -cı, -ci, -çu, -çü )
10:45 3) Olumlu sıfat eki ( -lı, -li, -lu, -lü )
14:45 4) Olumsuz sıfat eki ( -sız, -siz, -suz, -süz )
17:25 5) Küçültme eki ( -cık, -cik, -cuk, -cük ) ( -cağız, -ceğiz )
21:40 6) Eşlik, paylaşma eki ( -daş, -taş )
24:55 7) Çoğul eki ( -lar, -ler )
26:55 b. İsimden fiil yapan bazı ekler
28:50 1) (-la, -le )
31:05 2) (-lan, -len)
32:45 3) (-laş, -leş, -lat, -let)
35:47 Konu özeti

Read More…