http://vimeo.com/92307832

00:25 F. İmlâsı klişeleşmiş diğer eklerden bazıları c. Fiilden fiil yapan bazı ekler
00:45 1) Ettirgen (müteaddî) eki
07:30 1) Ettirgen (müteaddî) eki (i) (-ır, -ir, -ur, -ür / -dır, -dir, -dur, -dür / -tır, -tir, -tur, -tür )
11:20 1) Ettirgen (müteaddî) eki (ii) ( -t )
13:05 2) Edilgen (mechûl) eki ( -n, -ın, -in, -un, -ün ) ( -l, ıl, -il, -ul, ül )
18:20 3) Dönüşlülük (mutâvaat) eki ( -n, -ın, -in, -un, -ün )
22:30 4) İşteşlik (müşâreket) eki ( -ş, -ış, -iş, -uş, -üş )
25:25 d. Diğer bazı ekler
25:45 1) Soru eki ( -mı, -mi, -mu, -mü )
28:45 2) İsm-i fâil eki (-an, -en)
30:55 3) Sıyga-i sıla (-dığı, -diği, -duğu, -düğü, -tığı, -tiği, -tuğu, -tüğü)
35.15 4) Sıyga-i atfiye (-ıp, -ip, -up, -üp)
37:50 5) Sıyga-i tevkîtiye (-dıkça, -dikçe, -dukça, -dükçe, -tıkça, -tikçe, -tukça, -tükçe)
41:30 6) (-dığında, -diğinde, -duğunda, -düğünde, -tığında,-tiğinde, -tuğunda, -tüğünde)
46:00 7) Sıyga-i ta’kîbiye (-ınca, -ince, -unca, -ünce)
47:55 8) Hâl (-maksızın, -meksizin)
50:10 9) Hâl (-arak, -erek)
52:05 10) (-abil, -ebil)
54:00 11) (-ında, -inde, -unda, -ünde)
55:50 Konu özeti