© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv
© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Abdurrahman Kemaloğlu

Zülfikar – Altıncı Esas: Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ahvâl ve evsâfı, siyer ve tarih sûretiyle beyân edilmiş. Fakat o evsâf ve ahvâl-i gālibi beşeriyetine bakar. Halbuki, o Zât-ı Mübârek’in şahs-ı ma‘nevîsi ve mâhiyet-i kudsiyesi o derece yüksek ve nûrânîdir ki, siyer ve tarihte beyân olunan evsâf, o bâlâ kāmete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvâfık düşmüyor.

► hayratvakfi.org
► hayrat.tv
► facebook.com/hayratvakfi
► twitter.com/hayratvakfi