http://vimeo.com/video/20197282

3.Sempozyum 1.Gün Açılış Konuşması

Prof.Dr. Vehbe Zuhayli

3.Bediüzzaman ve Risale-i Nur Sempozyumu

risaleinursempozyumu.com