© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı

DOKUZUNCU ŞU‘
Otuzbirinci Mektub’un Otuzbirinci Lem‘ası’nın Dokuzuncu Şuâ‘ıdır. Onuncu Söz’ün mühim bir zeyli,
haşre ve âhirete dâir “bir mukaddeme” ve “dokuz makam” dır.
Bu parça yalnız mukaddemedir.

Bu risâle, kat‘iyet ve kuvvet noktasında, Onuncu ve Yirmidokuzuncu Sözlerden geçmiş veya geçecek bir
haldedir. Birden hatıra gelmiş. Âdetâ ihtiyârsız ve acele yazılmıştır. “sehl-i mümteni‘” gibi bir kıymeti var.
► hayratvakfi.org
► hayrat.tv
► facebook.com/hayratvakfi
► twitter.com/hayratvakfi