© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

İsmail Pütkül Hayrat Vakfı Bitlis Temsilcisi

Asa-yı Musa Sekizinci Mes’ele – Cehenneme dâir beyânât-ı Kur’âniye o kadar vâzıh ve zâhirdir ki, başka îzâhâta ihtiyaçbırakmamış. Yalnız bir iki zayıf şübheyi izâle edecek iki-üç nükteyi,tafsîlâtını Risâle-i Nûr’a havâle edip, gayet kısa birer hulâsasını beyân edeceğiz. Birinci Nükte: Cehennem fikri, geçmiş îmân meyvelerinin lezzetlerini, korkusuyla kaçırmıyor. Çünki hadsiz rahmet-i Rabbâniye, o korkan adama der: “Bana gel. Tevbe kapısıyla gir. Tâ cehennemin vücûdu, değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin. Ve senin ve hukuklarına tecâvüz edilen hadsiz mahlûkātın intikamlarını alsın. Sizi keyiflendirsin.”