© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Muhammed Kürşad Sucuoğlu

Tılsımlar – Yirmi İkinci Söz’ün İkinci Makamı – Dördüncü Lem‘a:

Bak, şu semâvâtın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengârenk mevcûdâta ve çeşit çeşit masnûâta dikkat et! Göreceksin ki, her birinin üstünde Şems-i Ezelî’nin taklîd kabûl etmez turraları vardır. Nasıl ki hayatta sikkeleri, zîhayatta hâtemleri görünüyor ve bir-ikisini gördük.
Öyle de, ihyâ üstünde dahi öyle turraları vardır.