© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı Metin Uçar

otuzbirinci mektubun birinci kısmı,her zaman ,özellikle akşam ve yatsı ortasında otuzüçer defa okunması çok faziletli bulunan anılan mübarek kelimelerin herbirinin bu çok nurlarından birer nurunu gösterecek altı Lemadır.

Metta oğlu Hz.Yunusun duası,en büyük bir duadır ve en mühim bir duaya icabet etme vesilesidir.

Hz. Yunus un meşhur kıssasının konusu: