© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Ahmet Hüsrev Erdaş

Lemalar – Yirmialtıncı Lema – Üçüncü Reca:
Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan, ihtiyârlık sabahıyla uyandığım vakit, kendime baktım; vücûdum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyâzî-i Mısrî’nin; “Günde bir taşı düştü yere, binâ-yı ömrümün,can yatar gāfil, hânesi oldu harâb bî-haber!” dediği gibi, ruhumun hânesi olan cismimin de herbir gün bir taşı düşmekle yıpranıyor gördüm ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümidlerim, emellerim kopmaya başladılar.