© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı -Muhammet Yumurtacı

Lemalar – 17.Lema – Onbeşinci Nota: Üç mes’eledir.
Birinci Mes’ele: İsm-i Hafîz’in tecellî-i etemmine işaret eden فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ âyetidir.

Kur’ân-ı Hakîm’in bu hakîkatine delil istersen, kitâb-ı mübînin mistarı üstünde yazılan şu kâinât kitabının sahîfelerine baksan, ism-i Hafîz’in cilve-i a‘zamını ve bu âyet-i kerîmenin bir hakîkat-i kübrâsının nazîresini çok cihetlerle görebilirsin. Ezcümle; ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. O muhtelif ve birbirine muhâlif tohumların cinsleri birbirinden ayrı, nev‘leri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların sandukçaları hükmünde olan o kabzayı, karanlıkta ve karanlık ve basit ve câmid bir toprak içinde defnet, serp.