© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı

Sıkke-i Tasdik-i Gaybi – Sekizinci Lema

Azîz, sıddîk kardeşlerim,Latîf ve ma‘nîdâr ve beşâretli iki hâdiseyi beyân ediyorum: Birincisi: Me’yûsâne bir hatıradan müjdeli bir ihtâr: Bugünlerde hatırıma geldi ki, “Hayat-ı ictimâiyeye giren, hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara ma‘rûz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibâdet ve takvâsı nasıl mukābele edebilir?” diye me’yûsâne düşündüm.