© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrât Vakfı Küçükçekmece Temsilcisi: Ali Cirit

Birinci Şua, On Altıncı Ayet لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا هُدًي وَ شِفَٓاءٌ  (Fussilet,44) Şu şifâlı âyet, çok zamandır benim derdlerimin şifâsı ve ilacı olduğu gibi; eczâhâne-i kübrâ-yı İlâhiye olan Kur’ân-ı Hakîm’in tiryâkî ilaçlarından, Risâle-i Nûr eczâlarının kavanozlarından alarak, belki bin ma‘nevî derdlerime bin kudsî şifâyı buldum. Ve Resâilü’n-Nûr şâkirdleri dahi buldular.