© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrât Vakfı Kayseri Temsilcisi

اَلْحَقُّ يَعْلُو bizzât, hem âkıbet muraddır. Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi: “Madem اَلْحَقُّ يَعْلُو haktır. Neden kâfir müslime, kuvvet hakka gālibdir?” Dedim: “Dört noktaya bak, bu müşkil de hallolur.” Birinci nokta şudur: Her hakkın her vesîlesi hak olması lâzım değildir. Öyle de her bâtılın her vesîlesi bâtıl olması yine lâzım değildir. Neticesi şu çıkar: Hak olan bir vesîle, bâtıl vesîleye gālibdir.