© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Salih Çetin

Mektubat – 23.Mektup – Birinci Suâliniz: “Mü’minin mü’mine en iyi duâsı nasıl olmalıdır?” Elcevab: Esbâb-ı kabûl dâiresinde olmalı. Çünki bazı şerâit dâhilinde duâ makbûl olur. Şerâit-i kabûlün ictimâı nisbetinde, makbûliyeti ziyâdeleşir. Ezcümle: