© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Onbirinci Lem’a, Onuncu Nükte, İkinci Nokta
Muhabbetullâh, ittibâ‘-ı sünnet-i Muhamme­di­ye’yi (asm) istilzâm eder. Çünki Allah’ı sevmek, onun marziyâtını yapmaktır. Marziyâtı ise, en mükemmel bir sûrette Zât-ı Muhammediye’de (asm) tezâhür ediyor. Zât-ı Ahmediye’ye (asm) harekât ve ef‘âlde benzemek iki cihetledir