© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Ali Günter Hayrât Vakfı Yalova Temsilcisi

Şimdi makam-ı istimâ‘da olan mülhide bakıyoruz. Hatıra geliyor ki, o mülhid kalbinden der: “Ben Allah’ı tanımıyorum. Peygamberi bilmiyorum. Nasıl Mi‘râc’a inanacağım?”