© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Rıdvan Abud

Lemalar – 17. Lema: Onüçüncü Nota: Medâr-ı iltibâs olmuş beş mes’eledir. Birinci Mes’ele: Tarîk-i hakta çalışanlar ve mücâhede edenler, yalnız kendi vazîfelerini düşünmeleri lâzım gelirken, Cenâb-ı Hakk’a âit vazîfeyi düşünüp, harekâtlarını ona bina ederek hatâya düşerler. Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn Risâlesi’nde vardır ki: Bir zaman şeytan, Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm’a i‘tirâz edip demiş ki: “Madem ecel ve her şey kader-i İlâhî iledir; sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin!” Îsâ Aleyhisselâm demiş ki: اِنَّ لِلّٰهِ اَنْ يَخْتَبِرَ عَبْدَهُ وَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يَخْتَبِرَ رَبَّهُ