© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı

Mektubat 2 :Yirmidokuzuncu Mektub Dördüncü Nükte: Ramazân-ı Şerîf’deki oruc, nefsin terbiyesi­ne baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Nefis, kendini hür ve serbest ister. Ve öyle telakkî eder. Hatta mevhûm bir rubûbiyet ve keyfemâyeşâ hareketi fıtrî olarak arzu eder. Hadsiz ni‘metlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor.