© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

Kastamonu Lahikası – 69.Mektup: Bu günlerde ince bir mes’ele kalbime geldi. Vaktinde kaleme alamadım, vakit geçtikten sonra yazıldı. Şimdi o ehemmiyetli hakîkate bir işaret ederiz.
Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbîhâtında yaptığı tekâsülüne binâen dedim: Namazdan sonraki tesbîhâtlar, tarîkat-i Muhammediyedir.(asm) Ve velâyet-i Ahmediyenin(asm) bir evrâdıdır. O nokta-i nazarda ehem­miyeti büyüktür. Sonra bu kelimenin hakîkati böyle inkişâf etti: