© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Enes Çalık Hayrât Vakfı İstanbul, Ümraniye Temsilcisi

Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?
On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi, Kur’ân,şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri