http://vimeo.com/139715156

Hayrat Vakfı – Hasan Hüseyin Yıldırım
Sözler, 24.Söz, 3.Dal: Kıyâmet alâmetlerinden ve âhirzaman vukūâtından ve bazı a‘mâlin fazîlet ve sevablarından
bahseden ehâdîs-i şerîfe güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen bir kısım ehl-i ilim, onların bir kısmına “zayıf veya mevzu‘” demişler. Îmânı zayıf ve enâniyeti kavî bir kısım da, inkâra kadar gitmişler. Şimdi tafsîle girişmeyeceğiz. Yalnız “On İki Asıl”ı beyân ederiz.

► hayratvakfi.org
► hayrat.tv
facebook.com/hayratvakfi
twitter.com/hayratvakfi