© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı İstanbul Fatih Temsilcisi – Ahmet Hüsrev Erdaş:

Birinci İşaret: Ferd ism-i a‘zamı, a‘zamî bir tecellî ile kâinâtın hey’et-i mecmûasına ve herbir nev‘ine ve herbir ferdine birer sikke-i tevhîd, birer hâtem-i vahdâniyet koyduğunu, Yirmiikinci Söz’le Otuzüçüncü Mektub tafsîlen göstermişlerdir. Burada yalnız üç sikkeye işaret edeceğiz.