© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Peygamber Efendimiz’in (sav) sıdkına şehadet eden dokuz külli delilden birincisi anlatan derstir.Yedinci Şua (Ayet’ül Kübra), İkinci Makam, Birinci Bab Bu Zât’ta (asm), hatta düşmanlarının tasdîkiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması; ve وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ve وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰي âyetlerinin sarâhatiyle, bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması; ve bir avucu ile a‘dâsının ordusuna attığı az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları; ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından kevser gibi akan suyu, kifâyet derecesinde içirmesi gibi nakl-i kat‘î ile ve bir kısmı tevâtür ile yüzer mu‘cizâtın onun elinde zâhir olmasıdır. Bu mu‘cizâttan üç yüzden ziyâde bir kısmı Ondokuzuncu Mektub olan Mu‘cizât-ı Ahmediye (asm) nâmındaki hârika ve kerâmetli bir risâlede kat‘î delilleriyle beraber beyân edildiğinden, onları ona havâle ederek dedi ki: “Bu kadar ahlâk-ı hasene ve kemâlât ile beraber, bu kadar mu‘cizât-ı bâhiresi bulunan bir Zât,(asm) elbette en doğru sözlüdür. Ahlâksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kābil değil.