© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi – Hasan Gürdal

ALTINCI ŞUÂ – Yalnız “İki Nükte”dir. بِسْـــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
Namazdaki teşehhüdde bulunan اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ -ilâ âhirihî- kelimâtının iki noktasına gelen iki suâle iki cevabdır. Teşehhüdün sâir hakîkatlerinin beyânını, başka vakte ta‘lîk ederek bu Altıncı Şuâ‘da, bu hakîkatin yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar bir sûrette beyân edilecek.
Birinci Suâl: Teşehhüdün mübârek kelimâtı, Mi‘râc Gece­si’nde Cenâb-ı Hakk ile Resûlünün bir mükâlemeleri olduğuhalde, namazda okunmasının hikmeti nedir?

► www.hayratvakfi.org
► www.hayrat.tv

► www.facebook.com/hayratvakfi
► www.twitter.com/hayratvakfi