© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – İdris Tüzün

Kainattaki Ölçü Ve Dengelerle İlgili Ayetler
“Hiçbir şey yok ki, onun hazineleri bizim katımızda olmasın. Biz ondan ancak belli miktar indiririz” (Hicr,21)
“Onun katında herşey bir miktar (ölçü) iledir” (Ra’d,8)
“Allah her şey için bir ölçü koymuştur” (Talak,3)
“Biz Her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer,49)
“Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik.” (Hicr, 19)
“Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O (rızkı) dilediği ölçüde indirir” (Şura,27)
► hayratvakfi.org
► hayrat.tv

► facebook.com/hayratvakfi
► twitter.com/hayratvakfi