© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Kur’ân’ın kırk vecihle mucize olduğundan bahseden bir derstir.