© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Muhammet Yumurtacı

Kastamonu Lahikası – Bu günlerde iki ince mes’ele kalbe geldi. Vaktinde kaleme alamadım. O vakit geçtikten sonra o ehemmiyetli hakîkatlere birer işaret ederiz:
Birincisi: Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbîhâtında yap­tığı tekâsülüne binâen dedim: “Namazdan sonraki tesbîhâtlar, tarîkat-i Muhammediyedir (asm). Ve velâyet-i Ahmediyenin (asm) bir evrâdıdır. O nokta-i nazarda ehem­miyeti büyüktür.” Sonra bu kelimenin hakîkati böyle inkişâf etti:

► www.hayratvakfi.org
► www.hayrat.tv

► www.facebook.com/hayratvakfi
► www.twitter.com/hayratvakfi