© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Metin Uçar

Şualar – Dördüncü Şua – Beşinci Mertebe-i Nûriye-i Hasbiye: Yine bir vakit, hayatım çok ağır şerâit altında sarsıldı. Nazar-ı dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm, ömrüm koşarak gidiyor. Âhire yakınlaşmış. Hayatım dahi tazyîkāt altında sönmeye yüz tutmuş.
► www.hayratvakfi.org
► www.hayrat.tv
► www.facebook.com/hayratvakfi
► www.twitter.com/hayratvakfi