© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Yedinci Nükte: Sonra o halde اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَ  صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ dediğim vakit baktım ki, mâzî tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde gayet nûrânî, parlak enbiyâ, sıddîkîn, şühedâ, evliyâ, sâlihîn kafilelerini gördüm ki, istikbâl zulümâtını dağıtıp ebede giden yolda bir cadde-i kübrâ-yı müstakîmde gidiyorlar. Bu kelime beni o kafileye iltihâk etmek için yol gösteriyor, belki iltihâk ettiriyor.