http://vimeo.com/video/113365804

Yine Gençlik Rehberi’nde îzâhı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından suâl edildi ki: “Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderâtıyla alâkadâr olan bu dehşetli harb-i umûmîden elli gündür -şimdi yedi seneyi geçti, aynı hâl devam ediyor- hiç sormuyorsun. Ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim olan insanlar, cemâati ve câmii bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bun­dan daha büyük bir hâdise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?” dediler.