Şirin Kalem Dergisi’nin tanıtım filmi.

Dergide çocuklara ne gibi değerleri vermeyi düşünüyorsunuz?

Dergimiz, insanın 3 boyutu üzerine inşa edilmiş durumda. Bunlar duygular, düşünceler ve davranışlar. Biz bu üç boyutta öğretim ve eğitim yapmayı hedefliyoruz. Çoklu zeka kuramı üzerinden hareketle bütün çocuklara hitap edebilmek istiyoruz. Bu dergideki çocuk kahramanlar hayatın içinden kimseler. Eksik-fazla yönleri, hata ve sevapları var. Hep kazanan değil, bazen de yenilen, üzülen çocuklar bunlar. Bu dergiden istifade eden herhangi bir çocuk, hayatta karşılaşabileceği meselelere kahramanların gözüyle tecrübe edinmiş olarak bakacak; nasıl davranması gerektiğini yaşanmış olarak hazır bulabilecek. Kahramanlarımız çocuk olmakla birlikte Müslüman ailede yetişmiş bir çocuğun davranışlarını sergilemektedirler. Giyim kuşamlarıyla, köşelerinde anlattıklarıyla iyi, güzel ve doğrunun tercümanı olmayı hedef etmektedirler. Her ay ahlaklı ve erdemli bir çocuğun vasıflarıyla karşınıza çıkacaklar. Şirin kalem çocuk dergisiyle tanışan bir arkadaşımız, bilgilenirken eğlenecek, öğrenirken eğitim alabilecek.

www.sirinkalem.com