© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Ali Semerci

Yakın tarihimizin iki önemli şahsiyeti; Sultan Abdulhamit Han ve Bediüzzaman Said Nursi…

Bütün rakip ve düşman gösterme çabalarına rağmen bu çabaların tarihi gerçeklerle uyuşmaması…

Bu dersimizde 1907-1909 tarihlerine ait arşiv belgeleri, hatıralar, gazetelerdeki makaleler ve haberler ışığında Said Nursi’nin (ra) Abdulhamit Han’ın yanında olduğunu göreceksiniz. Üstelik devrin bazı devlet adamlarının bütün engelleme, iftira ve itibarsızlaştırma çabalarına rağmen.

Aynı zamanda günümüzde Abdulhamit Han karşıtlığı olarak yorumlanan ifadelerin asıl maksat ve mahiyetini dinleyeceksiniz.