https://youtube.com/watch?v=SHxhS2kLm4g

Ahmet Erem

İnsanın gaibane ve hazırane olan iki ubudiyet cihetini anlatan bir derstir.

Yirmiüçüncü Söz, İkinci Mebhas, Beşinci Nükte

İnsan, şu dünyaya bir me’mur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli isti‘dâd ona verilmiş. Ve o isti‘dâdâta göre ehemmiyetli vazîfeler tevdî‘ edilmiş. Ve insanı, o gayeye ve o vazîfelere çalıştırmak için, şiddetli teşvîkler ve dehşetli tehdîdler edilmiş. Başka yerde îzâh ettiğimiz vazîfe-i insaniyetin ve ubûdiyetin esâsâtını, şurada icmâl edeceğiz. Tâ ki, ahsen-i takvîm sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kâinâta geldikten sonra, “iki cihet” ile ubûdiyeti var. Bir ciheti, gāibâne bir sûrette bir ubûdiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri, hâzırâne muhâtaba sûretinde bir ubûdiyeti, bir münâcâtı vardır…

Dersi metninden takip etmek için:

– Latincekulliyat.risaleonline.com/#!sozler/120

– Sorularınız içinwww.risaleonline.com